Skip to content

fagforum for arbejdsmiljø og arbejdsrettet rehabilitering

Dette fagforum er etableret i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv og Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv. Vi ønsker at styrke vores faglige fællesskab indenfor områderne Arbejdsmiljø og Arbejdsrettet rehabilitering, så vi sammen kan udvikle og nytænke den faglige indsats indenfor disse områder. Det gør vi blandt andet ved at understøtte udviklingen af kurser, seminarer og faglige netværk der går på tværs af vores faggrupper.

Kommende kurser og arrangementer
Forflytningskonferencen 2024

Forflytningskonferencen 2024

For anden gang inviterer vi til Forflytningskonferencen, denne gang med fokus på udenlandsk inspiration. Igennem oplæg, workshops, gruppedrøftelser og udstillere…

Back To Top