Skip to content

Bestyrelsen

Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 personer samt 2 suppleanter, som alle er medlemmer af selskabet.

Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode, ligeledes vælges også suppleanter for to år.

Bestyrelsen i 2022 – 2024 sammensat af 4 medlemmer med en bred faglig bagage fra selskabets 2 faglige områder.

Aktuelle dokumenter

Dagsorden for Generalforsamling 2023
Hent som doc

Referat fra Generalforsamling 2023
Hent som pdf

Forslag til handleplan 2022-23
Hent som doc

Bestyrelsens beretning
Hent som doc

Link til nye generiske vedtægter for faglige selskaber
Hent som pdf

Vores faglige selskab arbejder for at fremme ergoterapeutisk faglighed indenfor arbejdsliv og arbejdsrettet rehabilitering.

Back To Top