Skip to content

Bestyrelsen

Vores bestyrelse består af otte medlemmer, som på forskellig vis arbejder med opgaver der relaterer sig til arbejdsmiljø- eller beskæftigelsesområdet.

Hvert år vælges der tre nye bestyrelsesmedlemmer, som hver især sidder for to år ad gangen. Derudover vælges der hvert år to suppleanter, som hver især sidder for et år ad gangen.

Bestyrelsen afholder møder fire gange årligt og deltager derudover i forskellige fora, møder og netværk, som vurderes relevante, når det handler om muligheden for at styrke vores position
indenfor arbejdsmiljø- og beskæftigelsesområdet.

Du finder vores bestyrelse her, sammen med en kort oversigt over de indsats- og arbejdsområder, som hvert medlem repræsenterer eller har særligt fokus på.

Mere information
Har du spørgsmål til de opgaver som varetages af bestyrelsen, eller vil du gerne vide mere om hvad vores arbejde indebærer, så er du meget velkommen til at kontakte os

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv stiller skarpt på forebyggelse af arbejdsfravær og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering. Vi har fokus på både det individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige niveau.

Back To Top