Skip to content

Bliv medlem som ergoterapeut

Alle ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen, kan melde sig ind i selskabet.

Alle ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen, kan melde sig ind i selskabet. Enhver person, der ikke er uddannet ergoterapeut, men som har interesse for selskabets formål og opgaver, kan optages som associeret medlem.

(Ergoterapeuter, der er ansat i en OK-belagt stilling, hvor ETF har forhandlingsretten, og som ikke er medlem af ETF, kan dog ikke optages som medlem)

– Det årlige kontingent er 200 kr.

For dette gebyr for du nedsat betaling ved deltagelse i seminar og på temadage, adgang til at deltage i generalforsamlingen, indflydelse på bestyrelsens sammensætning, aktiviteter og arbejdsplan

Kontakt os
Har du brug for at komme i kontakt med os, så er du velkommen til at kontakte et af vores bestyrelsesmedlemmer på mail se under bestyrelsen på siden her eller kontakt direkte forperson Jytte Tolstrup på mail jtj@ bfa.dk eller telefon 2090 6813.

Vores faglige selskab arbejder for at fremme ergoterapeutisk faglighed indenfor arbejdsliv og arbejdsrettet rehabilitering.

Back To Top