Ergo arbejdsliv 3cm

Ergoterapifagligt Selskab
for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
Er du medlem af Ergoterapeutforeningen, så kan du melde dig ind i vores fagforum.


Dagsorden for Generalforsamling 2023
Hent som doc

Referat fra Generalforsamling 2023
Hent som pdf

Forslag til handleplan 2022-23
Hent som doc

Bestyrelsens beretning
Hent som doc

Link til nye generiske vedtægter for faglige selskaber 
Link til etf.dk

 

 


 

 

 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg

Historik
Selskabet blev stiftet i 1997 og er for ergoterapeuter og andre interesserede, der arbejder med arbejdsliv-og arbejdsmiljø ud fra en sundhedsfremmende og forebyggende tilgang med særlig viden og kompetencer inden for ergonomi, arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsrettet rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked eller som har interesse i disse arbejdsområder.

Selskabet har siden sin start arbejdet inden for det brede ergonomibegreb, som inkluderer det psykiske og det sociale arbejdsmiljø såvel som det fysiske arbejdsmiljø i forhold til arbejdspladsindretning, arbejdsrehabilitering, og arbejdets tilrettelæggelse.

Vi har ca. 135 medlemmer.

Bestyrelsen 
Ved Generalforsamlingen 2023 blev den nye bestyrelse for Ergoterapeuter i Arbejdsliv sammensat:

ergo bestyrelsen 2022

Fra venstre Jytte Tolstrup, Anne Mette Søndergaard, Bettina Brix og Louise Jensen. Sidstnævnte er ikke på billedet grundet orlov.

Formand Jytte Tolstrup
Projektleder, BFA Velfærd og Offentlig administration.

Næstformand Louise Jensen
Underviser, Social- og sundhedsuddannelserne, Odense.

Kasserer Anne Mette Søndergaard
Arbejdsmiljøkonsulent, Sorø Kommune.

PR m.v. Bettina Brix
Arbejdsmiljøkonsulent, Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.

Formål
Ergoterapeuter i Arbejdsliv arbejder først og fremmest for medlemmernes faglige udvikling og for det  kollegiale og tværfaglige sammenhold. Dette sker via afholdelse af fx egne fagspecifikke temadage og fællesarrangementer med Dansk Selskab for Fysioterapi i sundhedsfremme, forebyggelse og ergonomi. Selskabet fungerer også som rådgivere for Ergoterapeutforeningen vedr. interne og eksterne spørgsmål indenfor selskabets fag- og interesseområder.

Bestyrelsen samarbejder med bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi i sundhedsfremme, forebyggelse og ergonomi. Dette samarbejde prioriteres højt, fordi de to faggrupper til dagligt ofte varetager de samme arbejdsopgaver og stillinger indenfor fx ergonomi, arbejdsmiljø og sundhedsfremme.

Bestyrelsen bidrager endvidere med at formulere behov både ift. grunduddannelserne til ergoterapeut og for efter- og videreuddannelse indenfor hele arbejdslivsområdet.

Indmeldelse

Alle ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen, kan melde sig ind i selskabet
Enhver person, der ikke er uddannet ergoterapeut, men som har interesse for selskabets formål og opgaver, kan optages som associeret medlem. (Ergoterapeuter, der er ansat i en OK-belagt stilling, hvor ETF har forhandlingsretten, og som ikke er medlem af ETF, kan dog ikke optages som medlem)

– Det årlige kontingent er 200 kr.

For dette gebyr for du nedsat betaling ved deltagelse i seminar og på temadage, adgang til at deltage i generalforsamlingen, indflydelse på bestyrelsens sammensætning, aktiviteter og arbejdsplan.

Facebook
Find selskabet på Facebook - deltag gerne i debatten, og byd ind med opslag vi kan slå op.

Besøg vores Facebookside

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Kontaktperson
Vores kontaktperson for henvendelser til vores selskab er Jytte Tolstrup: Email

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv