ERGO Ergoterapeuter i Arbejdsliv NYHEDSBREV bladhoved 290622

D. 19.09.2022 blev der afholdt temadag for ergoterapeuter som arbejder i jobcenterregi eller hos anden aktør med tilknytning til jobcenter.

På temadagen havde vi besøg af Mia Dahl Jensen, ergoterapeut og afdelingsleder i Væksthuset, som fortalte om Væksthusets arbejde og hvordan hun ser og oplever ergoterapeuters rolle i indsatsen med borgerne. Herefter var der lagt op til diskussion, med fokus på balancen mellem rehabilitering og afklarende fokus – oplevelser fra praksis og dialog om vores rolle som ergoterapeuter.

ergo nyt 1

Efter frokost holdt Mette Søndergaard oplæg om AMPS testens muligheder for at fortolke borgers færdigheder i forbindelse med erhvervsrettet rehabilitering. Der var plads til diskussion, både i grupper og i plenum. Her blev bl.a. diskuteret udfordringer med brug af AMPS-testen, fortolkning af resultaterne og hvordan de kan bruges i erhvervsrettet rehabilitering, samt dokumentation af resultaterne.

ergo nyt 3

14 ergoterapeuter deltog i temadagen, som blev afholdt af Louise Jensen og Sif Nissen, bestyrelsesmedlemmer i EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv.

Tilbagemeldingerne fra temadagen var bl.a.:

  • Spændende dag med gode faglige diskussioner
  • God tilrettelæggelse af dagen, både i forhold til antal deltagere og tidsrammen
  • Deltagernes ansættelsesbaggrund var bredt repræsenteret