dansk selskab for fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Er du medlem af Danske Fysioterapeuter, så kan du melde dig ind i vores fagforum.

 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg

Aktuelle opgaver

 • Planlægning af faggruppens årlige ergonomiseminar og temadage
 • Planlægning og udbud af videreuddannelses moduler inden for ergonomisk rådgivning på kontorområdet, forflytning og sundhedsfremme. Uddannelserne bygger på Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi kompetencebeskrivelse.
 • Følger de nye tiltag med efteruddannelse på ergonomi-/arbejdsmiljøområdet i regi af CVU (Centre for Videregående Uddannelse)
 • Faggruppen søger at holde en tæt kontakt og opfordrer planlæggerne af efteruddannelsen til at bruge Faggruppen som ressourcepersoner i planlægningen af moduler, som kan indgå i en diplomuddannelse.
 • Deltagelse i Danske Fysioterapeuters arbejde omkring fremtidig strategi for videns- og professionsudvikling.
 • Deltagelse i Danske Fysioterapeuters repræsentantskab

Temadage
Temadagsarrangementer er typisk om mere specifikke ergonomisk faglige emner og afholdes løbende. Både det årlige Ergonomiseminar og temadage annonceres i fagbladene Fysioterapeuten og Ergoterapeuten samt på www.ergonomi.dk. Som medlem af faggruppen kan du deltage for nedsat deltagergebyr på ergonomiseminaret og temadagene.

Fællesbestyrelsesmøder
De to faggrupper holder 2 årlige fælles bestyrelsesmøder.

Nyhedsbrev
Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv udgiver nyhedsbrevet "Ergonominyt". Indholdet er primært artikler om aktuelle emner og fagstof indenfor det brede felt som ergonomi og arbejdsmiljø rummer. Redaktionen modtager meget gerne små og store bidrag.

Ergonominyt udgives som pdf-fil, der distribueres via www.ergonomi.dk.

spoergsmaalSpørgsmål til bestyrelsen
Her kan du stille faglige spørgsmål eller spørgsmål til bestyrelsesarbejdet i Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv. Klik her

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv