Skip to content

Kontakt

Har du brug for at komme i kontakt med os, så er du velkommen til at kontakte et af vores bestyrelsesmedlemmer.

Frederik

Medlem af bestyrelsen
frederik@fysiarbejdsliv.dk

Jeg har arbejdet en del år som intern arbejdsmiljøkonsulent bl.a. på sygehuse og på SDU. Er aktuelt ansat som Lektor på Fysioterapeutuddannelsen i Odense.

Jeg har en Master i Sundhedsfremme og har en Lead Auditoruddannelse i arbejdsmiljøcertificering.

Mine hovedinteresser indenfor arbejdslivet er arbejdsmiljøet samt forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Jeg vægter højt at vi, som fysioterapeuter i rollen som konsulent, er inddragende og procesorienteret men samtidig tro mod lovgivningen. Jeg er særligt interesseret i sundhedsadfærden, både nudging og traditionelle adfærds- og motivationsteorier.

Jeg repræsentere Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdslivet i bestyrelsen for AM-Pro og er kontakt person vedr. specialist godkendelse.

Gitte

Formand
gitte@fysiarbejdsliv.dk

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 1990 og har arbejdet inden for arbejdsmiljøområdet siden 1998. Dels som projektleder på arbejdsmiljøforbedrende projekter, dels inden for arbejdsmiljøforskningen og i de sidste mange år som ekstern rådgiver og leder i en stor konsulentvirksomhed.

Jeg har særlig erfaring med rådgivning til større virksomheder omkring, hvordan man styrer arbejdsmiljøet, samarbejder i arbejdsmiljøorganisationen og får implementeret de gode løsninger, som man typisk kender i teorien.

Noget af det jeg brænder for indenfor arbejdsmiljøet, er netop, hvordan en arbejdsplads kan lykkes med at få skabt de forandringer, der betyder en ændring for ledere og medarbejdere. Dette er også årsagen til at jeg har taget en Master i Organisationspsykologi.

Helle

Medlem af bestyrelsen
helle@fysiarbejdsliv.dk

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1991. Jeg har arbejdet indenfor arbejdsmiljøområdet siden 1999, både som ekstern konsulent og leder i rådgivningsvirksomhed med arbejdsmiljørådgivning inden for både det offentlige og private område og som intern arbejdsmiljørådgiver.

Jeg finder det nyttigt og har stor erfaring med at understøtte arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen i samarbejdet med at forbedre det psykosociale og fysisk arbejdsmiljø. Dette mener jeg bedst sker gennem en helhedsorienteret indsats med deltagerinvolvering så tæt på praksis som muligt.

Mit arbejde har jeg suppleret med en diplomuddannelse i ledelse og en master i organisationspsykologi og ledelse. Jeg er endvidere uddannet Lead Auditor i arbejdsmiljø.

Morten

Hjemmesideansvarlig
morten@fysiarbejdsliv.dk

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2008 og har gennem hele mit arbejdsliv arbejdet indenfor beskæftigelsesindsatsen. Både i det private og det offentlige og med forskellige roller som fysioterapeut, leder og/eller koordinator.

Jeg er optaget af hvordan man kan understøtte den enkelte borgers deltagelse i arbejde eller uddannelse, og arbejder bl.a. med udvikling af nye beskæftigelsesindsatser, hvor sundhedsfaglige kompetencer og et stærkt fokus på både borgeren og de lovmæssige rammer på området, er centrale. Jeg er ligeledes optaget af hvordan vi som faggruppe definerer os selv i forhold til hele beskæftigelsesindsatsen, samt hvordan vi i endnu højere grad, kan bidrage hertil. Jeg har i den forbindelse, afholdt en række oplæg omkring emnet i forskellige sammenhænge.

Peter

Medlem af bestyrelsen
peter@fysiarbejdsliv.dk

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2017, hvor jeg efter endt uddannelse har arbejdet som beskæftigelsesfysioterapeut med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet i et sygedagpenge team.

Jeg arbejder hos en anden aktør på beskæftigelsesområdet, med de primære kunder i kommunerne i hovedstadsområdet. Vores opgave består i at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til at opnå varig tilknytning hertil igen, samt sikre at de opnår mulighed for selvforsørgelse med hensyntagen til helbredsmæssige udfordringer i alle afskygninger.

Vores primære kunde er jobcentre, hvor min viden til deres arbejdsgange og lovgivningen bag er en central del af min fysioterapeutiske praksis. Vejledning i lovgivning og viden om borgernes forløb på beskæftigelsesområdet, samt stor fokus på ergonomi og tilbagevenden til arbejde er vigtigt for at opnå gode resultater for den enkelte borger. Derudover sigter jeg mod at bevare en høj faglighed omkring de fysioterapeutiske kernekompetencer indenfor de anatomiske og fysiologiske områder, samt de psykologiske og kognitive rammer omkring smerter, motivation og deltagelse i eget liv.

Rasmus

Medlem af bestyrelsen
rasmus@fysiarbejdsliv.dk

Jeg blev uddannet fysioterapeut i sommeren 2022, og ved afslutning af studiet, var jeg ikke i tvivl om at det skulle være arbejdsmiljø jeg skulle skabe mig en karriere indenfor.

Jeg arbejder hos ArbejdsmiljøEksperten hvor jeg rådgiver virksomheder og organisationer omkring sundhedsfremme, ergonomi, trivsel og generel arbejdsmiljørådgivning. I samarbejde med ledelse og ansatte udvikler og implementere jeg løsninger, der er til gavn for den enkelte og virksomheden.

Jeg brænder for at lykkes med ændringer som har en positiv indvirkning på virksomheder, og ikke mindst den enkelte medarbejder. Vi skal alle gå sunde, raske og glade på arbejde, så at være med til at skubbe det i den rigtige retning, giver mening for mig.

Sana

Medlem af bestyrelsen
sana@fysiarbejdsliv.dk

Jeg begyndte min rejse som fysioterapeut i 2013, og har siden hen nydt at bringe min fysioterapeutiske baggrund ind i arbejdsmiljøarbejdet på mange forskellige måder. Jeg startede først i forflytningsverdenen, og udvidede efterfølgende til forebyggelse af sygefravær og sundhedsfremme og har været involveret i flere projekter med NFA og begrebet “sundhedsmiljø”.

I sommeren 2022 færdiggjorde jeg en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling (AAU), hvor jeg særligt fordybede mig i personalelederens støtte for smerteramte medarbejdere.

Thomas

Kasserer
thomas@fysiarbejdsliv.dk

Jeg har i mange år arbejdet med sundhedsfremme og ergonomi på danske arbejdspladser, herunder hospitaler, industrien, praksissektoren og kontorarbejdspladser.

Min ønsker at simplificere min rådgivning, således at den er let forståeligt og er hurtigt og simpelt at udføre.

Som ejer af flere fysioterapi klinikker og tilhørende fitnesscentre har jeg en naturlig interesse i at ALLE kommer til at bevæge sig mere.

Back To Top