Som selskab udbyder vi en række tilbagevendende kurser og arrangementer, såsom blandt andet et årligt ergonomiseminar, kurser indenfor kontorergonomi og temadage med fokus på den fysioterapeutiske beskæftigelsesindsats.

Mere information
Har du nogle spørgsmål hertil, eller har du nogle ønsker i forhold til kommende kurser eller arrangementer, er du velkommen til at kontakte os

Aktuelle arrangementer
Nedenfor finder du en oversigt over de kurser og arrangementer, hvor der aktuelt er sat en dato for afholdelse.  Både dem som vi selv udbyder og dem som vi er involverede i.

Kommende Arrangementer

Årets tema er Samspillet mellem fysiske og psykosociale eksponeringer i relation til muskelskelet besvær

Seminaret afholdes den 8.-9 maj 2023

”Ergonomien er død” – eller er den? Et kontroversielt spørgsmål som er svært at svare entydigt på. De seneste års forskning har vist, at den traditionelle forståelse af en entydig sammenhæng mellem arbejdsstillinger og muskelskeletbesvær er forældet. Faktorerne der spiller ind på muskelskeletbesvær har flere facetter og samspillet mellem de fysiske og psykosociale påvirkninger er komplekst.

På årets Arbejdslivsseminar stiller vi skarpt på forståelsen af muskelskeletbesvær relateret til arbejdslivet, herunder betydningen af de psykosociale faktorer og arbejdspladskulturen. 

På Arbejdslivsseminar 2023 vil du få mulighed for networking med ergo-og fysioterapeuter fra hele landet, der deler din interesse for arbejdsliv – og blive inspireret og styrket til at inkorporere den nyeste viden i din praksis.

Sted
HUSET
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart

 

Start dato 08-05-2023
Slut dato 09-05-2023

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Vi er et fagligt selskab, der stiller skarpt på forebyggelse af arbejdsfravær og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering...