Som selskab udbyder vi en række tilbagevendende kurser og arrangementer, såsom blandt andet et årligt ergonomiseminar, kurser indenfor kontorergonomi og temadage med fokus på den fysioterapeutiske beskæftigelsesindsats.

Mere information
Har du nogle spørgsmål hertil, eller har du nogle ønsker i forhold til kommende kurser eller arrangementer, er du velkommen til at kontakte os

Aktuelle arrangementer
Nedenfor finder du en oversigt over de kurser og arrangementer, hvor der aktuelt er sat en dato for afholdelse.  Både dem som vi selv udbyder og dem som vi er involverede i.

Kommende Arrangementer

Kom med til denne temadag, hvor der sættes fokus på to centrale emner, som relaterer sig til den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Temadagen afholdes i Hillerød.

Start dato 05-10-2023
Slut dato 05-10-2023

Webinar 9. oktober kl. 16.00-17.00

OPLÆG OM SKULDERPROBLEMER OG EFFEKT AF EN NY-UDVIKLET SKULDER-CAFÉ INDSATS

Fysioterapeut Jeanette Trøstrup, ph.d., vil fortælle om sit ph.d.-studie samt udvikling og evaluering af Skulder-Café interventionen – et bud på en ny indsats til at reducere skulderproblemer hos medarbejdere i skulderbelastende erhverv.

Deltagelse er gratis, men det kræver tilmelding

Start dato 09-10-2023
Slut dato 09-10-2023

Kom med til denne temadag, hvor der gives et bud på hvordan vores rolle kan se ud, når målet er at understøtte borgerens/patientens tilknytning til arbejde.

Temadagen afholdes i Hillerød.

Start dato 02-11-2023
Slut dato 02-11-2023

Kom med til denne temadag, hvor der sættes fokus på, hvordan du kan understøtte borgerens/patientens arbejdsliv i din daglige praksis. Dagen er den sidste af to temadage.

Mødet afholdes i Aarhus. 

Start dato 15-11-2023
Slut dato 15-11-2023

Deltag på Danmarks nye forflytningskonference for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette års tema er ”Det helhedsorienterede perspektiv på forflytning”. 

Oplæg, workshops, hjælpemidler, netværk og meget mere
Som noget nyt inviterer vi til en årlig konference med fokus på forflytningsområdet i Danmark. Igennem oplæg, workshops, case-fortællinger og gruppedrøftelser vil konferencen berøre emner som: Det forebyggende forflytningsarbejde i udlandet, historiske indsatser, forflytningskultur, didaktiske overvejelser, intelligent motion, organisering, hjælpemidler samt fremtidens forflytningsarbejde.

Konferencen henvender sig til fysioterapeuter og ergoterapeuter fra hospitaler, ældrepleje og specialområdet.

Data
Den 30. november kl. 09.00 til 1. december kl. 15.45. Internat med forplejning og overnatning.

Sted
Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Start dato 30-11-2023
Slut dato 01-12-2023
Pris 4.500,00DKK

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Vi er et fagligt selskab, der stiller skarpt på forebyggelse af arbejdsfravær og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering...