Som selskab udbyder vi en række tilbagevendende kurser og arrangementer, såsom blandt andet et årligt ergonomiseminar, kurser indenfor kontorergonomi og temadage med fokus på den fysioterapeutiske beskæftigelsesindsats.

Mere information
Har du nogle spørgsmål hertil, eller har du nogle ønsker i forhold til kommende kurser eller arrangementer, er du velkommen til at kontakte os

Aktuelle arrangementer
Nedenfor finder du en oversigt over de kurser og arrangementer, hvor der aktuelt er sat en dato for afholdelse.  Både dem som vi selv udbyder og dem som vi er involverede i.

Forflytningstemadag 5. januar 2021 i Århus

5. januar 2021, inviteres du til en spændende temadag med fokus på netop de forflytninger som udfordrer på din arbejdsplads. Sammen med en lang række leverandører og erfarne forflytningsundervisere tager vi fat på udfordringerne for at skubbe yderligere til udviklingen på området.

Afholdes i Århus Kommunes Undervisningscenter for Velfærdsteknologi
Temadagen bliver afholdt i de bedst tænkelige rammer i Århus Kommunes Undervisningscenter for Velfærdsteknologi og som en del af programmet vil Cecilie Høegh Langvad bl.a. fortælle om betydningen af at have gode undervisningsfaciliteter.

Workshops
Du får mulighed for at arbejde med en lang række af de mest anvendte og højteknologiske hjælpemidler og stille spørgsmål til leverandørerne, som også deltager. 

Start dato 05-01-2021
Slut dato 05-01-2021

Årets tema er "Arbejdskultur og adfærd"

Vores arbejdspladser er i forandring og omstillingsparathed er en vigtig kompetence – men hvordan påvirker det arbejdsmiljøet?

På årets Ergonomiseminar stiller vi skarpt på hvilken betydning arbejdspladsens kultur har, for at kunne håndtere de ændringer der sker og hvordan vi kan bruge viden om arbejdspladskulturen i vores arbejdsmiljøarbejde. Hvordan sættes der fokus på ændring af vaner og adfærd både organisatorisk og på individniveau – og hvordan påvirker det arbejdsmiljøet?

På Ergonomiseminar 2020 bliver du inspireret til at arbejde med arbejdskultur og adfærd gennem oplæg, workshops og paneldebat. Du vil desuden få mulighed for networking med ergo-og fysioterapeuter fra hele landet, der deler din interesse for arbejdsmiljø.

Sted
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Tidspunkt
Tirsdag den 18. - 19. maj 2021

– Der er således tale om et internatkursus.

Start dato 18-05-2021
Slut dato 19-05-2021

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Vi er et fagligt selskab, der stiller skarpt på forebyggelse af arbejdsfravær og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering...

Til alle medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Grundet COVID-19 og det følgende forbud mod forsamlinger, har vi valgt at udskyde foreningens generalforsamling, der var planlagt til afholdelse d. 25. maj 2020 i forbindelse med Ergonimiseminar.

Vi vil indkalde til en ny Generalforsamling med ordinært varsel, når dette igen er muligt. Vi vil derudover, i den kommende periode frem mod en ny generalforsamling, betragte vores mandat som værende begrænset, og vil derfor ikke vedtage større forpligtende beslutninger i bestyrelsen.

Ergonomiseminar 2020
Vær opmærksomme på, at vi har flyttet vores Ergonomiseminar til oktober 2020. Såfremt det lader sig gøre, vil vi som vanligt, stile efter at afholde generalforsamlingen i sammenhæng hermed.

På vegne af bestyrelsen

Gitte Arnbjerg

Formand