Ergo arbejdsliv 3cm
Ergoterapifagligt Selskab
for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
Er du medlem af Ergoterapeutforeningen, så kan du melde dig ind i vores fagforum.

Læs mere om os

 

dansk selskab for fysioterapi
Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Er du medlem af Danske Fysioterapeuter, så kan du melde dig ind i vores fagforum.

Læs mere om os

ergonomiseminar 2022 jpg

 

Arbejdslivseminar 22 blev afholdt 10. maj 2022. Tema var forebyggelse og håndtering af smerter på arbejdspladsen

Der deltog omkring 50 ergo- og fysioterapeuter i årets seminar, der blev afholdt i Middelfart på Severin Kursuscenter.

Læs mere om Arbejdslivseminar 2023

Hvad forstår vi med akutte og kroniske smerter, og hvordan forebygger vi
Muskuloskeletale smerter er en afgørende parameter, der kan hindre mange mennesker i at varetage et arbejde – hvad enten det drejer sig om en enkeltstående sygemelding eller manglende mulighed for at være en aktiv deltager på arbejdsmarkedet. Vores viden om og forståelse af smerter har udviklet sig meget i de senere år – og flytter sig stadig - med betydning for, hvordan smerter håndteres af den enkelte og af den omgivende kontekst.

På årets seminar stillede vi skarpt på, hvordan vi forstår akutte og kroniske smerter, hvilket potentiale vi har for at forebygge, hvordan vi gør det samt hvordan vi som mennesker og arbejdspladser lever med de smerter, som vi alligevel oplever. Deltagerne fik øget deres forståelse af smerter bredt set, og inspiration til konkrete tiltag igennem oplæg, dialog og workshops.

Materialer fra årets seminar

Arbejdsfastholdelse ved smerter VEJEN FREM
Nuværende håndtering og proaktive muligheder
Mette Jensen Stochkendahl Lektor, ph.d. Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, SDU Kiropraktorernes Videnscenter.
Hent oplæg som pdf

Smerter og Arbejde - Skal det arbejdes væk?
Smerter – nyeste viden om hvordan vi skal forstå smerter og hvordan vi håndterer dem.
Thorvaldur Skuli Palsson, Lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.
Hent oplæg som pdf

Fra sygemelding til arbejde – hvordan hjælper vi patienten tilbage?
Hvorfor skal der tales om beskæftigelsesrettet praksis? Nyeste viden fra forskning til brugen i praksis.
Peter Hoé, konsulent og beskæftigelsesrettet fysioterapeut hos Væksthuset København.
Hent oplæg som pdf