• Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg

Hvad kendetegner en ”beskæftigelsesfys”

Fysioterapeutens praksis på området vil blive belyst ud fra en overordnet betragtning, ligesom beskæftigelsesindsatsen vil blive introduceret og gennemgået i overskrifter. Der gives et bud på hvad der kendetegner en ”beskæftigelsesfys”, samt på hvordan vi kan kvalitetssikre vores praksis på et område som ikke udgør en del af vores traditionelle fagområde. Som afrunding på dagen gives der et bud på fysioterapeutens fremtidige rolle på området.

Start dato 24-05-2019
Slut dato 24-05-2019

Sikkert og sundt arbejde - for alle - hele livet.

– Et bredt flertal på Christiansborg har vedtaget, at pensionsalderen skal hæves i takt med at danskerne bliver ældre. Det betyder, at mange af os skal arbejde til vi bliver 70 år.

Samtidig med at det forventes, at vi arbejder længere, er der øget fokus på, at også særligt sårbare mennesker og mennesker med nedsat funktionsevne, skal være på arbejdsmarkedet. Hvis vi skal lykkes med det, vil det stille store krav til de enkelte arbejdspladser, samt til det gode match mellem arbejdspladsen og mennesket.

På årets ergonomiseminar vil vi stille skarpt på, hvad der skal til for at vi, som de mennesker vi er (med og uden begrænsninger), kan være på en arbejdsplads - og helt til vi når pensionsalderen.

Sted
HUSET
Hindsgavl Alle 2,
5500 Middelfart

Tidspunkt
Mandag d. 27. – tirsdag d. 28. maj 2019

– Der er således tale om et internatkursus.

 

Start dato 27-05-2019
Slut dato 28-05-2019
Sidste frist 20-05-2019

– introduceret af en fysioterapeut

På denne temadag får du mulighed for at få et indblik i beskæftigelsesindsatsens opbygning og praksis, ligesom lovgivningen indenfor udvalgte områder, vil blive præsenteret og gennemgået. Nogle af disse områder vil være sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb), ressourceforløb og dele af kontanthjælpsområdet. Derudover vil flere af de indsatser, som kan anvendes til at fastholde en borger på arbejdsmarkedet, såsom bl.a. fleksjob og revalidering, blive introduceret.

Start dato 14-06-2019
Slut dato 14-06-2019

Forflytning, vejledning og forebyggende arbejde - trin 1. – Externat
Kurset henvender sig til fysioterapeuter og ergoterapeuter som har til opgave at vejlede plejepersonale i hensigtsmæssig forflytningsteknik.

Dato: 26. - 28. juni 2019. Alle dage kl.8.30-16.00. Morgenkaffe fra kl.8.00.
Sted: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Tilmeldingsfrist: Søndag 2. juni 2019

 

Start dato 26-06-2019
Slut dato 28-06-2019
Tilgængelige pladser 9

– introduceret af en fysioterapeut

På denne temadag får du mulighed for at få et indblik i beskæftigelsesindsatsens opbygning og praksis, ligesom lovgivningen indenfor udvalgte områder, vil blive præsenteret og gennemgået. Nogle af disse områder vil være sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb), ressourceforløb og dele af kontanthjælpsområdet. Derudover vil flere af de indsatser, som kan anvendes til at fastholde en borger på arbejdsmarkedet, såsom bl.a. fleksjob og revalidering, blive introduceret.

Start dato 28-06-2019
Slut dato 28-06-2019

Forflytningskurset henvender sig til fysioterapeuter og ergoterapeuter som har til opgave at vejlede plejepersonale i hensigtsmæssig forflytningsteknik.

Det er en fordel, at deltagerne har gennemført "Forflytning, vejledning og forebyggende arbejde - Trin 1" ( Gennemføres 19.-21. juni 2019, se kursuskalenderen).

Start dato 02-09-2019
Slut dato 04-09-2019
Tilgængelige pladser 20

Forflytning, helhedsorientering, ergonomisk vurdering – i lyset af den nye forskning og nye forflytningshjælpemidler.

På temadagen er der fokus på de sidste nye tendenser indenfor forskning omkring forebyggelse af fysiske gener, ulykker og fravær som følge af pleje- og forflytningsarbejde.

På temadagen sætter vi fokus på fremtidens forebyggende forflytningsarbejde.

Temadagen henvender sig til terapeuter, som arbejder med forflytning og ergonomisk vejledning af personale og ledelse. Kursisterne vil på temadagen få ideer, inspiration og ny forskningsmæssig viden, som
kan bidrage til udvikling af daglig praksis.

Praktiske oplysninger
Tid: 12. dec. 2019 kl. 9-16.00 i Nyborg

Sted: Huset, Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

 

 

 

Start dato 12-12-2019
Slut dato 12-12-2019
Tilgængelige pladser 49

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv