• Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg

Kommende Arrangementer

Kursusdagen er særligt målrettet fysioterapeuter, som arbejder indenfor beskæftigelsesområdet. Herunder fysioterapeuter som er ansat i et jobcenter, fysioterapeuter som er ansat hos ”anden aktør” eller fysioterapeuter som varetager beskæftigelsesrettede tilbud i andet regi.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at du opnår en viden, som kan understøtte dit samarbejde med beskæftigelsesmedarbejdere, jobkonsulenter og andre faggrupper indenfor beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes et mål at du opnår en viden, som du kan bruge til at styrke evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Temadagen afholdes i Hillerød.

Start dato 05-03-2024
Slut dato 05-03-2024
Sidste frist 20-02-2024

Kursusdagen er særligt målrettet fysioterapeuter, som arbejder indenfor beskæftigelsesområdet. Herunder fysioterapeuter som er ansat i et jobcenter, fysioterapeuter som er ansat hos ”anden aktør” eller fysioterapeuter som varetager beskæftigelsesrettede tilbud i andet regi.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at du opnår en viden, som kan understøtte dit samarbejde med beskæftigelsesmedarbejdere, jobkonsulenter og andre faggrupper indenfor beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes et mål at du opnår en viden, som du kan bruge til at styrke evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Temadagen afholdes i Århus.

Start dato 12-03-2024
Slut dato 12-03-2024
Sidste frist 20-02-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som af forskellige årsager ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

En stor del af de patienter og borgere vi møder praksis, oplever at deres arbejdsliv er udfordret på grund af smerter, sygdom og/eller andre årsager. Konsekvenserne heraf kan være omfattende, både for den enkelte, for arbejdspladserne og for vores samfund, hvorfor det er vigtigt, at vi som fysioterapeuter formår at støtte op om vores patienters og borgeres arbejdsliv.

På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du i praksis kan støtte op om patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, ligesom du får et indblik i nogle af de mange fordele, som kan være forbundet hermed.

Temadagen afholdes i Århus. 

Start dato 21-03-2024
Slut dato 21-03-2024
Sidste frist 01-03-2024

Forebyg smerter ved kontorarbejde

Ønsker du at forebygge smerter på arbejdspladsen? Er du fysio- eller ergoterapeut? Eller måske du er arbejdsmiljørådgiver, leder eller arbejdsmiljørepræsentant? Så er dette kursus for dig.

Smerter er en af de største årsager til sygefravær i Danmark. Smerter påvirker produktivitet, trivsel og at vi får løst vores kerneopgave. Smerter er ofte overset i arbejdspladsernes indsatser for at fastholde medarbejderne og ofte er den fælles forebyggelse og håndtering misforstået. Derfor er der store uforløste potentialer forbundet med en professionel håndtering. Heldigvis har forskningen bud på, hvordan vi mere virksomt kan tage handling på arbejdspladserne.

Tidspunkt
Dag 1: torsdag den 21.03.24
Dag 2: onsdag den 29.05.24

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2024

Sted
Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 Kbh S

Start dato 21-03-2024
Slut dato 29-05-2024
Tilgængelige pladser 25
Sidste frist 01-03-2024

Forebyg smerter ved kontorarbejde

Ønsker du at forebygge smerter på arbejdspladsen? Er du fysio- eller ergoterapeut? Eller måske du er arbejdsmiljørådgiver, leder eller arbejdsmiljørepræsentant? Så er dette kursus for dig.

Smerter er en af de største årsager til sygefravær i Danmark. Smerter påvirker produktivitet, trivsel og at vi får løst vores kerneopgave. Smerter er ofte overset i arbejdspladsernes indsatser for at fastholde medarbejderne og ofte er den fælles forebyggelse og håndtering misforstået. Derfor er der store uforløste potentialer forbundet med en professionel håndtering. Heldigvis har forskningen bud på, hvordan vi mere virksomt kan tage handling på arbejdspladserne.

Tidspunkt
Dag 1: mandag den 25.03.23
Dag 2: mandag den 03.06.24

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2024

Sted
Midtjylland (nærmere lokalitet oplyses senere) 

Start dato 25-03-2024
Slut dato 03-06-2024
Tilgængelige pladser 25
Sidste frist 26-02-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som af forskellige årsager ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

En stor del af de patienter og borgere vi møder praksis, oplever at deres arbejdsliv er udfordret på grund af smerter, sygdom og/eller andre årsager. Konsekvenserne heraf kan være omfattende, både for den enkelte, for arbejdspladserne og for vores samfund, hvorfor det er vigtigt, at vi som fysioterapeuter formår at støtte op om vores patienters og borgeres arbejdsliv.

På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du i praksis kan støtte op om patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, ligesom du får et indblik i nogle af de mange fordele, som kan være forbundet hermed.

Temadagen afholdes i Hillerød

Start dato 28-03-2024
Slut dato 28-03-2024
Sidste frist 01-03-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Der kan være mange årsager til, at vores patienter og borgere oplever udfordringer i forhold til deres arbejdsliv, når de har ondt, er ramt af sygdom e.l. Herunder både biologiske, psykologiske og sociale årsager. Som fysioterapeuter har vi mulighed for at hjælpe vores patienter og borgere med at imødekomme en lang række af disse årsager, men det kræver at vi kender til dem, formår at identificere dem og ved hvordan vi skal håndtere dem i vores samarbejde med patienten/borgeren.

På denne kursusdag får du et indblik i en række af de forhold, som kan udfordre patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du kan identificere og imødekomme disse i din fysioterapeutiske praksis. 

Temadagen afholdes i Århus. 

Start dato 19-04-2024
Slut dato 19-04-2024
Sidste frist 01-04-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Der kan være mange årsager til, at vores patienter og borgere oplever udfordringer i forhold til deres arbejdsliv, når de har ondt, er ramt af sygdom e.l. Herunder både biologiske, psykologiske og sociale årsager. Som fysioterapeuter har vi mulighed for at hjælpe vores patienter og borgere med at imødekomme en lang række af disse årsager, men det kræver at vi kender til dem, formår at identificere dem og ved hvordan vi skal håndtere dem i vores samarbejde med patienten/borgeren.

På denne kursusdag får du et indblik i en række af de forhold, som kan udfordre patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du kan identificere og imødekomme disse i din fysioterapeutiske praksis.  

Temadagen afholdes i Hillerød.

Start dato 26-04-2024
Slut dato 26-04-2024
Sidste frist 01-04-2024

Spot på arbejdsliv og bæredygtigt arbejdsmiljø

Mandag d. 13. – tirsdag d. 14. maj 2024.

På arbejdslivs seminar 2024 sætter vi spot på arbejdsmiljø og bæredygtighed – og hvad det kan betyde for vores praksis som ergo- og fysioterapeuter.

Bæredygtighed fylder dagsordenen i mange virksomheder og på arbejdspladser. Det vedrører miljø, produktion og social bæredygtighed, med fokus på vilkår for alle medarbejdere - også unge, seniorer og borgere med særlige behov. 

Vi undersøger facetter af det bæredygtige arbejdsliv og lader os inspirere. Vi drøfter fremtidens arbejdsliv, og hvordan vi som ergo- og fysioterapeuter i praksis kan arbejde med dette. 

Start dato 13-05-2024
Slut dato 14-05-2024
Sidste frist 05-04-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Når patienten eller borgeren oplever, at deres arbejdsliv er udfordret af smerter, sygdom og/eller andre årsager, er der ofte en række tiltag, som kan iværksættes via både arbejdspladsen og jobcenteret, for at imødekomme disse udfordringer. Samtidigt er der også forskellige måder hvorpå du kan vurdere, om både din og den samlede arbejdsrettede indsats, reelt har en effekt på borgerens arbejdsliv.

På denne kursusdag får du et indblik i hvordan både virksomheder og jobcentre kan være med til at understøtte patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du aktivt kan bruge denne viden i dit forløb med patienten eller borgeren. Derudover får du et indblik i hvordan du kan evaluere effekten af din egen intervention set i forhold til patientens eller borgerens deltagelse i arbejde.

Temadagen afholdes i Århus.

Start dato 23-05-2024
Slut dato 23-04-2024
Sidste frist 01-05-2024

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv