Ergonomiseminar 2021

Årets tema er "Arbejdskultur og adfærd"

Ergonomiseminar 2021 er grundet Corona situationen flyttet til: Mandag d. 1. november – tirsdag d. 2. november. Program og oplægsholdere er overordnet set det samme (vi opdaterer mht. ny viden, hvor det er relevant) og konferencestedet er også fortsat Severin i Middelfart.

Vores arbejdspladser er i forandring og omstillingsparathed er en vigtig kompetence – men hvordan påvirker det arbejdsmiljøet?

På årets Ergonomiseminar stiller vi skarpt på hvilken betydning arbejdspladsens kultur har, for at kunne håndtere de ændringer der sker og hvordan vi kan bruge viden om arbejdspladskulturen i vores arbejdsmiljøarbejde. Hvordan sættes der fokus på ændring af vaner og adfærd både organisatorisk og på individniveau – og hvordan påvirker det arbejdsmiljøet?

På Ergonomiseminar 2020 bliver du inspireret til at arbejde med arbejdskultur og adfærd gennem oplæg, workshops og paneldebat. Du vil desuden få mulighed for networking med ergo-og fysioterapeuter fra hele landet, der deler din interesse for arbejdsmiljø.

Program

Program d. 1. november 2021

9.00 til 9.15

Ankomst og morgenbrød

09.15 til 09.30

Velkomst, formål og program for ergonomiseminar 2020 ved planlægningsgruppen.

09.30 til 10.30

Guldlok princippet afprøvet med Carlsbergs distributionsmedarbejdere

Traditionelt har ergonomiske arbejdsmiljø interventioner primært fokuseret på at forebygge muskuloskeletale lidelser og sygefravær ved at reducere fysisk aktivitet i arbejdstiden. Samtidig ved vi at fysisk aktivitet kan fremme sundheden hvis den indeholder de rigtige mængder af belastning, variation og restitution. Guldlok princippet stræber imod at fremme sundheden hos medarbejderne ved at designe jobbet så det produktive arbejde fremmer fitness og helbred, i modsætning til den traditionelle tilgang som er at forebygge sygdom fra arbejdet.  Derfor undersøger vi om det kan lykkedes at designe jobs med den rigtige mængde fysisk aktivitet, belastning og hvile i løbet af arbejdsdagen. Gennem tæt samarbejde med arbejdspladsen og medarbejderne undersøger vi om det er muligt at opnå denne balance i jobbet som en naturlig del af det produktive arbejde.

Vi har fra september til januar gennemført en intervention hos Carlsberg. Vi vil  præsentere vores erfaringer herfra, og give jer et overblik over om det var muligt at opnå Guldlok-arbejde for distributionsmedarbejderne på Carlsberg. Vi vil derudover diskutere fremtidige planer med udvikling og afprøvning af Guldlok-princippet i forskellige jobs.

Oplæg ved Andreas Holtermann, Professor, og Anders Lerche, videnskabelig medarbejder, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, samt leder fra distributionen i Carlsberg.

10.30 til 11.00

Pause og besøg hos udstillere

11.00 til 12.00

Ny lovgivning og nye tilsynsmetoder:

Arbejdstilsynet skal som myndighed håndhæve loven, men har samtidig til formål at samarbejde med virksomhederne om at sikre, at ansatte kan gå på arbejdet uden at komme til skade eller blive slidt ned fysisk eller psykisk.

Der er netop kommet en ny lovgivning, der bl.a. medfører at Arbejdstilsynet kommer til at anvende nye tilsynsmetoder og en øget dialog med virksomhederne. Det skal medvirke til at den enkelte virksomhed får skabt en kultur for at arbejde med aktuelle arbejdsmiljøproblemer og får spredt de løsninger der findes ud i hele organisationen.

På oplægget kan du høre om den nye lovgivning og de nye tilsynsmetoder og om hvordan de kan spille sammen med det arbejde der allerede foregår på virksomhederne.

Oplæg ved Janne Thomsen og Karina Dal Jensen, tilsynsførende Arbejdstilsynet

12.00 til 12.45

Frokost.

12.45 til 13.45

Parallelle Workshops i 3 spor:

Workshop 1:

Arbejdstilsynets tilsyn inden for det ergonomiske område:

De ergonomiske belastninger på de danske arbejdspladser er i dag væsentlig anderledes end for bare nogle få årtier siden. Arbejdstilsynet har fokus på dette, og på at sikre de ansatte har et godt (ergonomisk) arbejdsmiljø med mindst mulig belastning af kroppen.

Hvad siger loven? Harmonerer det med den virkelighed vi ser i dag?

• Skærmarbejde på mobile enheder / ny teknologi
• Brug af tekniske hjælpemidler kontra genoptræning af borgere
• Stillesiddende arbejde

Ansvarlig for workshop er Janne Thomsen og Karina Dal Jensen, Arbejdstilsynet.

Workshop 2:

I denne workshop sættes der fokus på begrebet kultur, samt den indflydelse som denne kan have på mulighederne for at hjælpe den enkelte borger ud på arbejdsmarkedet. Emnet vil blive belyst fra flere vinkler som relaterer sig til både borgeren og rammen for indsatsen.

Ansvarlig for workshop er Morten Alberg, Fysioterapeut og leder af sygedagpengeafdeling Vesthimmerlands Kommune

Workshop 3:

Fokus på forebyggelseskultur – et dialogværktøj ’Tag snakken – bryd vanerne’.

BFA Velfærd og Off. Administration har gode erfaringer med kultur og dialogværktøjet ’Tag snakken – bryd vanerne’ fra 2018.

På workshoppen vil deltagerne arbejde med redskabet og blive i stand til at bruge det i egen sammenhæng.

Dialogredskabet sætter en proces i gang hvor arbejdspladsen får identificeret organisationens forebyggelseskultur. Spørgsmålene har fokus på vaner, værdier og rutiner i hverdagen, med fokus på kroppen i kerneopgaven, arbejdsfællesskabet, de bærende strukturer og det strategiske blik.

Ansvarlig for workshop er Jytte Tolstrup, Ergoterapeut og udviklingskonsulent i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø

13.45 til 14.15

Opsamling fra workshops i plenum

14.15 til 14.45

Pause

14:45 til 15.30

Open Space - deltagerne er med til at udvælge dialog emnerne.

Indslag styret af planlægningsgruppen

 

19.00 til 21.00

Middag

 

 

 

Program d. 2 november 2021

09.00 til 09.15

Dagens program ved planlægningsgruppen.

09.15 til 10.15

Muskel- og skeletbesvær – har arbejdspladskulturen betydning? Oplæg om baggrund og metode i dette igangværende projekt (2018-2021), der undersøger hvordan arbejdspladsens kultur påvirker håndteringen af muskel- og skeletbesvær og hvilken betydning MSB-kulturen har for arbejdsevne og sygefravær i brancher med høje fysiske arbejdskrav

Oplæg ved Projektleder, fysioterapeut og forsker David Høyrup Christiansen og sociolog og forsker Dorte Raaby Andersen fra Arbejdsmedicin Herning

10.15 til 11.15

Nudging og hvad kan vi bruge det til i vores arbejde med at sikre det gode arbejdsmiljø, sundhedsfremme og borgerens vej til arbejdsmarkedet.

Oplæg ved Jossi Steen-Knudsen, Chief Operating Officer, iNudgeyou

11.15 til 11.30

Pause

11.30 til 12.30

Vanebrud

En meget væsentlig del af kreative læreprocesser handler om at stille spørgsmål, at undre sig, at afprøve mm. Det kræver både en forståelse af kreativitet og innovation, men også en opmærksomhed på og mod til, hvordan vi hver især kan gøre op med de vaner vi har ift. fx hvordan vi arbejder. Lene vil i sit foredrag præsentere vanebrud, der får kreativiteten i spil i hverdagen. De syv vanebrud handler om at spørge, lære, bruge sanserne, lege, tænke, fordybe sig og dyrke selvforglemmelsen. Gennem disse praksisser kan man veksle gamle vaner til ny kreativitet.

Oplæg ved Lene Tanggaard, Cand. Psych., Ph.d., Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, AAU og Rektor på Designskolen i Kolding

12.30 til 13.30

Frokost

13.30 til 14.45

Perspektivering og efterfølgende paneldebat

Paneldeltagere:

Lene Tangaard, Professor, AAU

David Høyrup Christiansen, Seniorforsker, AMK Herning

Peter Hamborg Faarbæk, Sundhedspolitisk konsulent, 3F 

Jossi Steen-Knudsen, Chief Operating Officer, iNudgeyou

14.45 til 15.00

Pause med kaffe og kage

15.00 til 15.30

Evaluering - kort evaluering i plenum og input til næste års seminar


Tak for denne gang

 

 

Sted
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Tidspunkt
Mandag d. 1. til tirsdag d. 2. november.

– Der er således tale om et internatkursus.

– Kurset er et internatkursus, bespisning og overnatning er derfor inkluderet i prisen.

Pris
For medlemmer: 3.500.- kroner
For ikke medlemmer: 3.850.- kroner

Betaling
Når kursustilmeldingen lukker vil du modtage en faktura fra Ergoterapeutforeningen, Etf.
Det er vigtigt, at du udfylder cvr-nummer og evt. EAN-nummer, hvis din arbejdsgiver betaler for dig.

Annullering af deltagelse
– Ved framelding 8-10 uger før afholdelse betales 25% af deltagergebyret
– Ved framelding 4-8 uger før afholdelse – betales 50% af deltagergebyret
– Ved framelding mindre end 4 uger før afholdelse – betales 100% af deltagergebyret

Mere information
Vil du vide mere så kontakt Gitte Arnbjerg fra DANSK SELSKAB FOR FYSIOTERAPI I ARBEJDSLIV

 

Arrangement oversigt

Start dato 01-11-2021
Slut dato 02-11-2021