• Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg

Rådgivning om smerter på kontorarbejdspladsen (Aarhus)

Rådgivning om smerter på kontorarbejdspladsen

Temadagen henvender sig til fysioterapeuter og ergoterapeuter, der enten har været igang længe eller ønsker at komme i gang med at tilbyde rådgivning om forebyggelse af smerter til medarbejdere med kontorarbejde. På temadagen har vi fokus på, hvordan man skaber den gode kontorarbejdsplads, og giver dig konkret viden om og metoder til, hvordan du kan løse en kompleks rådgivningsopgave.

Emnet har aldrig været mere relevant end i kølvandet på Corona-situationen, hvor mange arbejdspladser har fået øjnene op for de mange fordele og ulemper ved at arbejde hjemme og ved at arbejde på arbejdspladsen. Der er stor efterspørgsel efter kompetente og erfarne ergo- og fysioterapeuter. Fokus er skiftet fra udelukkende ergonomiske interventioner til flerstrengede interventioner som virkningsfuldt i forebyggelse og behandling af smerter ved kontorarbejde. Vi forholder os til tidligere og nye anbefalinger, bl.a. ergonomi-begrebet, træning, variationer, trivsel, konsulentrollen mm.

Vi tager dig igennem den nyeste evidens inden for forebyggelse og behandling af smerter i forbindelse med skærmarbejde, og vil gå skridtet videre i forhold til om det også terapeutens opgave at bidrage til at skabe trivsel, sundhed og arbejdsglæde. Vi vil introducere dig til konsulentrollen og de vigtige elementer i kunderelationen. Derudover vil du få mulighed for at drøfte nogle af de nye idéer på forebyggelsesområdet med underviserne og de øvrige deltagere. Vi sørger for en temadag i bevægelse. Undervisningen vil bestå af oplæg, workshops, afprøvning, erfaringsudveksling, konkrete værktøjer og pædagogiske virkemidler til at hjælpe medarbejdere og arbejdspladser til at forebygge smerter.

Du vil som forberedelse til temadagen modtage et lille spørgeskema, som du bedes svare på i forvejen.

Undervisere
Thomas Höfelsauer (fysioterapeut, klinikejer, bestyrelsesmedlem)
Gitte Arnbjerg (fysioterapeut, selvstændig, formand for Dansk selskab for Fysioterapi)
Sana Thoft-Nielsen (fysioterapeut, stud. i Master in Science of Pain)
Toke Jakob Jensen (Ergoterapeut, arbejdsmiljøkonsulent)

Praktiske oplysninger

Tidspunkt:
Tirsdag d. 5. oktober 8.30-16.00
– Der vil være fuld forplejning på dagen

Sted
Kinnarps, Dusager 6, 8200 Aarhus N

Pris
1.500 kr. for medlemmer af Fysioterapi i Arbejdsliv og EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv
1.850 kr. for ikke-medlemmer

– Pris inkl. forplejning: (Notér, hvis du ønsker vegansk eller vegetarisk)

Deltagere
Målgruppen for temadagen er ergoterapeuter, fysioterapeuter og studerende inden for samme uddannelser, samt arbejdsmiljøkonsulenter med interesse for området.

Tilmelding
– Tilmeldingsfrist: 5. september 2021
– Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen
– Kurset gennemføres ved min. 20 deltagere. Max deltagerantal: 30

Arrangører
Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv og Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv:

Mere information
Kontaktperson Sana Thoft-Nielsen Mail:

Program for dagen

8:30-9:00
Morgenmad

9:00-9:05
Disposition for dagen

9:05-9:15
Præsentation af deltagere

9:15-10:00
Gruppearbejde: Hvad er ergonomi?
Opfølgning på gruppearbejde (Den sorte ergonomi)

10:00-11:00
Hvad peger forskningen på?

11:00-11:45
Omsætning af viden til praksis i konteksten af en kontorarbejdsplads (de forskellige tilgange), ud fra AT-vejledningen om skærmarbejde

11:45- 12:30
Frokost

12:30-14:30
Workshop: Konsulentrollen med arbejdspladsen som kontekst; den psykologiske

kontrakt (forventningsafstemning) + opfølgning på workshop

14:30-14:45
Pause

14:45-15:15
Stillesiddende adfærd vs. bevægelse - hvordan bryder du stilheden?

15:15-16:00
Quiz (ændring af holdninger) og opsamlinger på dagen

 

Arrangement oversigt

Start dato 05-10-2021
Slut dato 05-10-2021
Tilgængelige pladser -2
Det foregår Kinnarps, Skejby ved Aarhus

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv