• Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg

Fysioterapeut på beskæftigelsesområdet - 1 - Århus

ergonomi arbejde fysioterapi 

Kursusdagen er særligt målrettet fysioterapeuter, som arbejder indenfor beskæftigelsesområdet. Herunder fysioterapeuter som er ansat i et jobcenter, fysioterapeuter som er ansat hos ”anden aktør” eller fysioterapeuter som varetager beskæftigelsesrettede tilbud i andet regi.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at du opnår en viden, som kan understøtte dit samarbejde med beskæftigelsesmedarbejdere, jobkonsulenter og andre faggrupper indenfor beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes et mål at du opnår en viden, som du kan bruge til at styrke evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.
Indhold

Vi starter med at kigge nærmere på hvad der kendetegner det tværfaglige samarbejde på beskæftigelsesområdet, ligesom der vil blive givet en række bud på, hvad du med fordel kan være opmærksom på i forbindelse hermed. Herefter sætter vi fokus på den evaluering som finder sted på beskæftigelsesområdet, ligesom der gives en introduktion til konkrete måleredskaber og evalueringsmetoder, som du på forskellig vis kan anvende i evalueringen af din fysioterapeutiske praksis.

På dagen vil der ligeledes være sat tid af til dialog og erfaringsudveksling med de øvrige deltagere, ligesom vi sammen vil se nærmere på hvad der kendetegner ”best practice” når det kommer til både det tværfaglige samarbejde og til evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Program
Følger

Underviser
Fysioterapeut Morten Alberg, Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Sted
Århus d. 12.3.2024 kl. 8.30 – 15.30.
Præcis adresse oplyses snart

Pris
1.100,- for medlemmer af DSFIA
1.250,- for ikke-medlemmer

Tilmeldingsfrist
20.02.2024

Max. antal deltagere
20

For yderligere oplysninger
Morten Alberg,

Arrangement oversigt

Start dato 12-03-2024
Slut dato 12-03-2024
Sidste frist 20-02-2024
Det foregår Ikke fastsat endnu

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv