• Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg

Generalforsamling - DANSK SELSKAB FOR FYSIOTERAPI I ARBEJDSLIV

Generalforsamling

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv afholder generalforsamling tirsdag den 18. maj klokken 18.30.

Mødet afholdes virtuelt på Zoom. Følg venligst dette link: 

https://zoom.us/j/99468052232?pwd=VjJGZnlzOHBZQTE5eUJKMVZTUWJOZz09

Mere information
Vil du vide mere kan du kontakte formand Gitte Arnbjerg på mail

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budgetforelæggelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  2 revisorer
 8. Temadrøftelser
 9. Eventuelt

Indledning ved formanden
Velkommen og præsentation af bestyrelsen

1. Valg af dirigent
Indledning ved dirigent

Generalforsamling er annonceret via annoncering af Ergonomiseminar på hjemmesiden i oktober 2020 og derudover ved selvstændig annoncering i Fysioterapeuten. Dagsordenen indeholder de i vedtægterne fastlagte punkter.

2. Beretning
Beretning for året

3. Forelæggelse af regnskab
Kasserer fremlægger regnskabet

4. Budgetforelæggelse

4. Indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændring, der giver mulighed for virtuel generalforsamling:

Stk. X Bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt, hvis ganske særlige forhold taler imod at afholde generalforsamlingen som et fysisk møde.

Det påhviler bestyrelsen, at sørge for, at den digitale generalforsamling kan afvikles på betryggende vis, således at deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og stemme på generalforsamlingen.

Vedtagelse af vedtægtsændringer, kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg
3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
(Ikke på valg: Helle Potter, Frederik Lassen og Morten Alberg)

På valg
Thomas Höfelsauer (ønsker genvalg)
Gitte Arnbjerg (ønsker genvalg)
Sana Thoft-Nielsen (ønsker genvalg)

Suppleanter
Maja Illum – på valg (ønsker genvalg)
Peter Hoé - på valg (ønsker genvalg)

2 revisorer

7. Temadrøftelser
Bestyrelsen foreslår en drøftelse om, hvilke arrangementer medlemmerne foreslår afholdt i det kommende år – både virtuelt og fysiske

8. Eventuel

 

Arrangement oversigt

Start dato 18-05-2021
Slut dato 18-05-2021

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv