• Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg

Smerter og kontorarbejde – hvordan rådgiver vi?

temadag smerte

[TEMADAG] – Rådgivning om smerter på kontorarbejdspladsen

Temadagen henvender sig til fysioterapeuter og ergoterapeuter, der enten har været igang længe eller ønsker at komme i gang med at tilbyde rådgivning om forebyggelse af smerter til medarbejdere med kontorarbejde. På temadagen har vi fokus på, hvordan man skaber den gode kontorarbejdsplads, og giver dig konkret viden om og metoder til, hvordan du kan løse en kompleks rådgivningsopgave.

Formål med dagen er at deltagerne:

 • får ajourført og uddybet deres viden om begrebet ergonomi
 • øger deres forståelse for smerter
 • får forståelse for sammenhæng mellem kontorarbejde og smerter
 • får kendskab til Arbejdstilsynets regler på området
 • får styrket sin rolle som konsulent

Emnet har aldrig været mere relevant end i kølvandet på Corona-situationen, hvor mange arbejdspladser har fået øjnene op for de mange fordele og ulemper ved at arbejde hjemme og ved at arbejde på arbejdspladsen. Der er stor efterspørgsel efter kompetente og erfarne ergo- og fysioterapeuter. Fokus er skiftet fra udelukkende ergonomiske interventioner til flerstrengede interventioner som virkningsfuldt i forebyggelse og behandling af smerter ved kontorarbejde. Vi forholder os til tidligere og nye anbefalinger, bl.a. ergonomi-begrebet, træning, variationer, trivsel, konsulentrollen mm.

Vi tager dig igennem den nyeste evidens inden for forebyggelse og behandling af smerter i forbindelse med skærmarbejde, og vil gå skridtet videre i forhold til om det også terapeutens opgave at bidrage til at skabe trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Vi vil introducere dig til konsulentrollen og de vigtige elementer i kunderelationen. Derudover vil du få mulighed for at drøfte nogle af de nye idéer på forebyggelsesområdet med underviserne og de øvrige deltagere. Vi sørger for en temadag i bevægelse.

Undervisningen vil bestå af oplæg, workshops, afprøvning, erfaringsudveksling, konkrete værktøjer og pædagogiske virkemidler til at hjælpe medarbejdere og arbejdspladser til at forebygge smerter.

Du vil som forberedelse til temadagen modtage et lille spørgeskema, som du bedes svare på i forvejen

Undervisere
Gitte Arnbjerg (fysioterapeut, selvstændig, M.Organisationspsykologi, formand for Dansk selskab for Fysioterapi)
Sana Thoft-Nielsen (fysioterapeut, stud. i Master in Science of Pain)
Toke Jakob Jensen (Ergoterapeut, arbejdsmiljøkonsulent)

Praktiske oplysninger

Tidspunkt:
Onsdag d. 7. september, 8.30-16.00
– Der vil være fuld forplejning på dagen

Sted
Ergoterapeutforeningen, Nørre Voldgade 90, København K

Pris
1.500 kr. for medlemmer af Fysioterapi i Arbejdsliv og EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv
1.850 kr. for ikke-medlemmer

– Pris inkl. forplejning: (Notér, hvis du ønsker vegansk eller vegetarisk)

Deltagere
Målgruppen for temadagen er ergoterapeuter, fysioterapeuter og studerende inden for samme uddannelser, samt arbejdsmiljøkonsulenter med interesse for området.

Tilmelding
– Tilmeldingsfrist: 22. august 2022
– Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen
– Kurset gennemføres ved min. 20 deltagere. Max deltagerantal: 30

Arrangører
Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv og Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv.

Mere information
Kontaktperson Sana Thoft-Nielsen Mail:

 

Arrangement oversigt

Start dato 07-09-2022
Slut dato 07-09-2022
Tilgængelige pladser 10
Det foregår Ergoterapeutforeningen

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv