• Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg

Støt op om patientens/borgerens arbejdsliv 1 – Effekten af arbejde og 10 gode råd - Århus

ergonomi arbejde fysioterapi 


Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som af forskellige årsager ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

En stor del af de patienter og borgere vi møder praksis, oplever at deres arbejdsliv er udfordret på grund af smerter, sygdom og/eller andre årsager. Konsekvenserne heraf kan være omfattende, både for den enkelte, for arbejdspladserne og for vores samfund, hvorfor det er vigtigt, at vi som fysioterapeuter formår at støtte op om vores patienters og borgeres arbejdsliv.

På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du i praksis kan støtte op om patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, ligesom du får et indblik i nogle af de mange fordele, som kan være forbundet hermed.

Program
Vi ser først nærmere på, hvorfor det ud fra et individuelt, samfundsmæssigt og fagligt perspektiv, giver mening at sætte fokus på patientens eller borgerens arbejdsliv i den fysioterapeutiske praksis. Herefter vil vi sammen gennemgå en række konkrete råd, som du kan gøre brug af for at støtte op om patientens eller borgerens deltagelse i arbejde. Herunder råd som relaterer sig til planlægningen af din indsats, din dialog med patienten/borgeren og dit samspil med andre aktører.

Undervejs vil der ligeledes være sat tid af til dialog og erfaringsudveksling med de øvrige deltagere, så vi sammen kan drøfte de muligheder, og eventuelt også udfordringer, som kan være forbundet med at sætte patientens/borgerens arbejdsliv på dagsordenen i den fysioterapeutiske praksis.

Underviser
Fysioterapeut Morten Alberg, Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Sted
Århus d. 21.3.2024 kl. 8.30 – 15.30.
Præcis adresse oplyses snart

Pris
1.100,- for medlemmer af DSFIA
1.250,- for ikke-medlemmer

Tilmeldingsfrist
1.3.2024

Max. antal deltagere
20

For yderligere oplysninger
Morten Alberg,

Arrangement oversigt

Start dato 21-03-2024
Slut dato 21-03-2024
Sidste frist 01-03-2024
Det foregår Ikke fastsat endnu

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv