• Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg

Temadag om erhvervsrettet rehabilitering - ergoterapeutens rolle og redskaber.

 helping hand

Temadag om ergoterapeutens rolle inden for erhvervsrettet rehabilitering, brugen af funktionsevnebeskrivelser samt undersøgelsesredskabet Assessment of Motor and Process Skills (AMPS).

Temadagen henvender sig primært til ergoterapeuter der arbejder med erhvervsrettet rehabilitering og som er nysgerrige på at udvikle sig inden for feltet sammen med andre. Der er fokus på, ergoterapeutisk praksis og hvordan vi udarbejder og bruger funktionsevnebeskrivelser. Der er også en workshop, hvor vi øver brug af undersøgelsesredskab Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), så sprog, fokus og resultater er tilpasset beskæftigelsesområdet, og de tværprofessionelle rammer, hvori det skal fungere.

Formål med dagen er at deltagerne:

 • Igennem et lederperspektiv, får indblik i, hvor attraktive ergoterapeuter er i opgaveløsningen i erhvervsrettet rehabilitering. Herunder også, hvilke opgaver ergoterapeuter er særligt kompetente til at løse, og hvad der gør ergoterapeuter gode til disse opgaver.

 • Øger deres indblik i evidens er på området, og hvordan praksis ser ud på nuværende tidspunkt, samt hvordan den politiske dagsorden er og hvilken rolle den spiller i forhold til den samfundsmæssige berettigelse og efterspørgsel.

 • Opnår viden om brugen af AMPS indenfor erhvervsrettet rehabilitering, herunder med fokus på henholdsvis formulering af resultaterne fra AMPS, så disse er i overensstemmelse med de tværprofessionelle samarbejdspartnere, der skal gøre brug af disse resultater.

 • Får øget indsigt i, og viden om, hvordan man arbejder henholdsvis med erhvervsrettet rehabilitering og/eller erhvervsrettet afklaring. Hvad er forskellen og ved vi egentlig, hvornår vi gør det ene og hvornår vi gør det andet.


Program

Kl. 9.00
Præsentation og velkomst

Kl. 9.30-10.30
Oplæg om lederperspektivet i forhold til ergoterapeutens rolle indenfor erhvervsrettet rehabilitering v. Mia Dahl Jensen fra Væksthuset.

Kl. 10.30-11.30
Dialog og diskussion om praksisresultater, der viser at erhvervsrettet rehabilitering ikke altid er rehabilitering, men rent faktisk har et mere afklarende fokus i en del tilfælde. Hvordan opleves det i praksis, og hvad er vores rolle som ergoterapeuter i håndteringen heraf? Skal vores arbejdsopgaver være anderledes udformet/fokuseret når vi arbejder med rehabilitering vs. afklaring af arbejdsevnen?

Kl. 11.30-12.30
Frokost

Kl. 12.30- 14.30
Oplæg om AMPS- hvordan kan man bruge og fortolke AMPS i konteksten af erhvervsrettet rehabilitering. Der vil være en workshop, hvor kursusdeltagerne vil få mulighed for selv at arbejde med AMPS resultater fra egen praksis. Oplæg og workshop vil foregå ved Mette Søndergaard.

Kl. 14.30-15.00
Afrunding og evaluering.

Forberedelse til temadagen
Til workshoppen bedes du forberede følgende spørgsmål og sende dit svar og/eller spørgsmål til Sif Nissen, på mail til i forbindelse med tilmelding af kurset eller senest den 1. september, hvor fristen for tilmelding udløber.

 • Hvordan anvender du AMPS i din daglige praksis?
 • Hvad er udfordringerne ved brugen af redskabet?
 • Hvordan dokumenterer du dine resultater?
 • Er der andre spørgsmål du ønsker svar på, så formulér dem gerne.

Underviser
Ergoterapeut Mette Søndergaard, AMPS-instruktør, og ergoterapeut med mange års erfaring indenfor erhvervsrettet rehabilitering.

Oplægsholder
Mia Dahl Jensen, ergoterapeut, cand. San ergo og leder i Væksthuset.

Ansvarlige for temadagen
Sif Nissen og Louise Jensen, der begge sidder i bestyrelsen for Ergoterapeuter i arbejdsliv.

Sif Meyhoff Nissen, ergoterapeut, der siden 2014 har arbejdet med erhvervsrettet rehabilitering i jobcenterregi.

Louise Jensen, ergoterapeut og cand. san. ergo, der siden 2013 har arbejdet med erhvervsrettet rehabilitering. og nu er underviser nu på Social- og Sundhedsuddannelsen i Odense.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato og tidspunkt
Mandag d. 19. september kl. 9.00 - 15.00
Der vil være fuld forplejning på dagen.

Sted
Ergoterapeutforeningen, Nørre Voldgade 90, København K

Pris
500 kroner
- for medlemmer af Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv og Fysioterapeuter i Arbejdsliv.

850 kroner
- for ikke-medlemmer

Pris inkl. forplejning, noter ved tilmelding, hvis du har særlige ønsker (vegansk eller vegetarisk)

Deltagere
Målgruppen for temadagen er ergoterapeuter der arbejder med erhvervsrettet rehabilitering og ønsker den nyeste viden inden for området samt ønsker indblik i brugen af funktionsevnebeskrivelser på området.

Fysioterapeuter er også velkomne, men da ca. halvdelen af temadagen tager afsæt i undersøgelsesredskabet AMPS, som kun ergoterapeuter kan kalibreres til at bruge, vil det være svært for en fysioterapeut at opnå et brugbart udbytte af dagen.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: 1. september. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen.

Kurset gennemføres ved min. 20 og max. 30 deltagere.

Arrangører
Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv.

Mere information
Sif Nissen på mail:
Louise Jensen på mail:

 

Arrangement oversigt

Start dato 19-09-2022
Slut dato 07-09-2022
Tilgængelige pladser 17
Det foregår Ergoterapeutforeningen

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv