Skip to content

Nordisk netværk om forflytning, praksis og kultur NYHEDSBREV

Ved NIVA-kurset Safe Patient Handling and Movement, i oktober 2022, blev etableret et nordisk netværk for forflytning. EFS i Arbejdsliv deltager og vi vil løbende informere om initiativet gennem nyhedsbreve og på sociale medier.

Netværket er stadig nyt og arbejder på at få sat et kommissorium for arbejdet. Medlemmerne af netværket udspringer af deltagerne ved NIVA kurset og udgør en bred folk af praktikere og forskere, som er særligt interesseret arbejdsmiljø, i sikker patient håndtering og forflytning, fra de nordiske lande.

Mere information
Er du nysgerrig og ønsker at vide mere er du velkommen til at kontakte Cecilie Høegh Langvad på mail chl@aah.dk

Vores faglige selskab arbejder for at fremme ergoterapeutisk faglighed indenfor arbejdsliv og arbejdsrettet rehabilitering.

Back To Top