Hvert år vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer, som hver især sidder for to år ad gangen. Derudover vælges der hvert år to suppleanter, som hver især sidder for et år ad gangen.

I bestyrelsesarbejdet skelnes der ikke mellem hvem der er medlemmer og hvem der er suppleanter, da vi alle arbejder for at fremme vores fælles mål om at styrke den fysioterapeutiske praksis relateret til den enkeltes arbejdsliv.

Bestyrelsen afholder møder 4 gange årligt.

Mere information
Vil du videre mere om bestyrelsen og vores arbejde, så er du velkommen til at kontakte os. Klik her

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Vi er et fagligt selskab, der stiller skarpt på forebyggelse af arbejdsfravær og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering...