Det seneste års tid, har vi i Dansk Selskab for Fysioterapi, arbejdet på at skabe en endnu stærkere profil på området omkring arbejdsmiljø- og beskæftigelsesindsatsen. Noget som gerne skulle komme vores medlemmer og samarbejdspartnere til gode.
 
Det nye navn, udviklingen af nye temadage, samt en øget synlighed på messer og kongresser, har været en central del af den indsats, som har skullet være med til at sikre dette.  Derudover har vi sideløbende arbejdet på endnu et tiltag, som dels skal være med til styrke vores profil yderligere, og som samtidigt skal være med til at øge vores synlighed og tilgængelighed for både nuværende og kommende medlemmer og samarbejdspartnere.
 
Vi er derfor glade for, at vi hermed kan annoncere lanceringen af vores nye hjemmeside, som nu er klar til at blive delt med Jer. I praksis vil ergonomi.dk fortsat fungere som en fælles indgang til både Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv og vores selskab. Forskellen er dog, at man kommer ind på en særskilt hjemmeside, når man klikker sig ind på vores selskab. Vi har gjort os flere overvejelser omkring dette, som vi hermed også gerne vil dele med Jer.
 
Først og fremmest er det vigtigt for os at understrege, at det på ingen måde skal ses som et ønske om at svække samarbejdet mellem vores selskab og vores mangeårige samarbejdspartner, Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv. Tværtimod er formålet at skabe et bedre fundament for rekruttering af nye medlemmer og for bedre at kunne profilere os på området. Noget som gerne skulle komme begge vores selskaber, og vores fælles mål om at sætte fokus på arbejdsmijø og arbejdsdeltagelse, til gode.
 
Samtidigt vil vi som sagt gerne kunne tilbyde en endnu skarpere fysioterapeutisk profil, som i højere grad kan gøre det tydeligt for alle fysioterapeuter, at det område som vi har fokus på sammen, er en naturlig del af det fysioterapeutiske arbejdsområde. Dette modsat det fokus som ofte ligger på fx behandling, og som i vores optik, kan resultere i en "stereotyp" tolkning af hvad vi kan som faggruppe.
 
Sidst men ikke mindst, tror vi på, at vi ved at kombinere vores fælles side med en individuel side, kan skabe flere indgangsvinkler til vores selskaber og arbejdsområder, end det tidligere har været tilfældet. Noget som kan være med til at tiltrække flere medlemmer, og dermed skabe flere muligheder, for os alle.

Med udgangspunkt i ovenstående håber vi, at I vil tage godt i mod den nye hjemmeside, og I er som altid til at kontakte bestyrelsen, hvis I skulle have nogle spørgsmål eller kommentarer hertil.

 

KONTAKT BESTYRELSEN

AKTUELLE KURSER

MELD DIG INDMELD DIG IND

GÅ TIL FORSIDEN


 
På vegne af bestyrelsen
 
Gitte Arnbjerg, formand
Morten Alberg, hjemmesideansvarlig
Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv