Skip to content

Safe patient handling and movement NYHEDSBREV

Her er en oversigt over de artikler, som oplægsholderne tog udgangspunkt i og som overordnet omhandler evidens for hvad der virker, når vi arbejder med at forebygge arbejdsulykker i forflytningsarbejdet. Artiklerne er på engelsk, herunder finder du link til artiklerne (open access) og et kort resumé på dansk.

 1. A cost-benefit analysis of peer coaching for overhead lift use in the long-term care sector in Canada – PubMed (nih.gov)

Handler om Peer-coaching (sidemandsoplæring), brug af lift og om det kan betale sig (økonomisk) i fht de udgifter der er til sidemandsoplæring og indkøb af lifte. Data på forflytningsarbejdsulykker er indsamlet 2004-2011 i Canada.

Konklusionen i artiklen er at sidemandsoplæring er med til at øge effektiv brug af loftlift og forebyggelse af forflytningsulykker og at ”investering” i sidemandsoplæring ikke helt opvejer, det man sparer i fht færre ulykker (økonomisk).

 1. A systematic review of work interventions to promote safe patient handling and movement in the healthcare sector – PubMed (nih.gov)

Artiklen når frem til følgende konklusion efter gennemgang af 29 artikler/studier fra 1997-2018:

Interventioner der øger muligheden for sikre forflytninger/undgå forflytningsulykker er:

 • Adgang til hjælpemidler og
 • Oplæring/undervisning i forflytning og
 • Medarbejder og ledelses engagement i forflytning.

 1. Musculoskeletal disorders in the healthcare sector | Safety and health at work EU-OSHA (europa.eu)

Dette er ikke en artikel, men et ”discussion – paper” for ”European Agency for Safety and Health at Work”, skrevet af Lars L Andersen, professor ved NFA.

Dokumentet indeholder mange gode pointer og Lars opsummerer til sidst hvad ”hiarkiet” er i fht løsninger på forflytningsproblemer:

 1. Mobilisér patientens egne ressourcer – det er både godt for arbejdsmiljøet og for patienten.
 2. Brug tekniske hjælpemidler – for eksempel lift, det minimerer risiko for fysisk overbelastning.
 3. Træk, skub eller rul patienter (aldrig løfte!) med forflytningsteknik og anvend de nødvendige hjælpemidler for at minimere risiko for fysisk overbelastning.

 1. Development of an education scheme for improving perioperative nurses’ competence in ergonomics – PubMed (nih.gov)

Omhandler en form for “forflytnings-kørekort”, som er udviklet i Finland.

 1. Lifting and exertion injuries decrease after implementation of an integrated hospital-wide safe patient handling and mobilisation programme – PubMed (nih.gov)

En sammenligning af 5 forskellige risikovurderingsskemaer.

 1. Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: a single-blinded cluster randomized controlled trial – PubMed (nih.gov)

Studiet fra 2016 evaluerede effekten af metoden ”participatorisk ergonomisk workshop og konklusionen var at der ikke kom øget brug af ”nødvendige” hjælpemidler, men af generelle hjælpemidler og at kommunikation og vejledning på forflytningsområdet blev øget.

Oktober 2022

Cecilie Langvad

Vores faglige selskab arbejder for at fremme ergoterapeutisk faglighed indenfor arbejdsliv og arbejdsrettet rehabilitering.

Back To Top