Skip to content
Støt op om patientens/borgerens arbejdsliv 2, Hillerød Mandag d. 13. – tirsdag d. 14. maj 2024

– Undersøgelse og intervention - Hillerød

På denne kursusdag får du et indblik i en række af de forhold, som kan udfordre patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du kan identificere og imødekomme disse i din fysioterapeutiske praksis.

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Der kan være mange årsager til, at vores patienter og borgere oplever udfordringer i forhold til deres arbejdsliv, når de har ondt, er ramt af sygdom e.l. Herunder både biologiske, psykologiske og sociale årsager. Som fysioterapeuter har vi mulighed for at hjælpe vores patienter og borgere med at imødekomme en lang række af disse årsager, men det kræver at vi kender til dem, formår at identificere dem og ved hvordan vi skal håndtere dem i vores samarbejde med patienten/borgeren.

Program
Vi ser først nærmere på en række af de forhold, som kan udfordre patientens eller borgerens deltagelse i arbejde. Herunder særligt de psykosociale forhold. Herefter kigger vi sammen nærmere på, hvordan du i din undersøgelse kan afklare om disse forhold er tilstede eller ej, samt på hvordan du i din intervention, og herunder ikke mindst din kommunikation, kan imødekomme disse i dit forløb med patienten eller borgeren.

På dagen vil der ligeledes være sat tid af til dialog og erfaringsudveksling med de øvrige deltagere, så du får mulighed for at få et indblik i, hvordan man på forskellig vis kan støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv i den fysioterapeutiske praksis.

Underviser
Fysioterapeut Morten Alberg, Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Sted
Hillerød d. 26.4.2024 kl. 8.30 – 15.30.
Præcis adresse oplyses snart

Pris
1.100,- for medlemmer af DSFIA
1.250,- for ikke-medlemmer

Tilmeldingsfrist
1.4.2024

Max. antal deltagere
20

For yderligere oplysninger
Morten Alberg, morten@fysiarbejdsliv.dk

Andre relevante arrangementer

Back To Top