Skip to content
Støt op om patientens/borgerens arbejdsliv 3 – Hillerød Mandag d. 13. – tirsdag d. 14. maj 2024

Arbejdspladsen, jobcenteret og effektmåling - Hillerød

På denne kursusdag får du et indblik i hvordan både virksomheder og jobcentre kan være med til at understøtte patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du aktivt kan bruge denne viden i dit forløb med patienten eller borgeren. Derudover får du et indblik i hvordan du kan evaluere effekten af din egen intervention set i forhold til patientens eller borgerens deltagelse i arbejde.

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Når patienten eller borgeren oplever, at deres arbejdsliv er udfordret af smerter, sygdom og/eller andre årsager, er der ofte en række tiltag, som kan iværksættes via både arbejdspladsen og jobcenteret, for at imødekomme disse udfordringer. Samtidigt er der også forskellige måder hvorpå du kan vurdere, om både din og den samlede arbejdsrettede indsats, reelt har en effekt på borgerens arbejdsliv.

Program
Vi ser først nærmere på hvordan arbejdspladserne og jobcentrene kan være med til at understøtte patientens eller borgerens deltagelse i arbejde. I den forbindelse vil du også få en introduktion til jobcentrenes funktion, samt et indblik i hvordan du kan bidrage til den indsats, som finder sted både her og på arbejdspladserne. Efterfølgende sætter vi fokus på nogle af de måleredskaber og metoder, som du kan bruge i evalueringen af din egen indsats, når du har et ønske om at støtte op om patientens eller borgerens deltagelse i arbejde.

Undervejs vil der også være sat tid af til at drøfte eventuelle erfaringer fra samarbejdet med arbejdspladser og jobcentre, ligesom vi sammen vil se nærmere på nogle af de udfordringer, som kan være forbundet med at evaluere den arbejdsrettede effekt af vores intervention.

Underviser
Fysioterapeut Morten Alberg, Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Sted
Hillerød d. 30.5.2024 kl. 8.30 – 15.30.
Præcis adresse oplyses snart

Pris
1.100,- for medlemmer af DSFIA
1.250,- for ikke-medlemmer

Tilmeldingsfrist
1.5.2024

Max. antal deltagere
20

For yderligere oplysninger
Morten Alberg, morten@fysiarbejdsliv.dk

Andre relevante arrangementer

Back To Top