Skip to content

Temadag om amps og andre metoder i en arbejdsrehabiliterende indsats NYHEDSBREV

Vores faglige selskab arbejder for at fremme ergoterapeutisk faglighed indenfor arbejdsliv og arbejdsrettet rehabilitering.

Back To Top